Rychlý kontakt

AKTUAL, s.r.o.  SECRET CRYSTALS

MOBIL 731 449 449

VELKOOBCHOD  tel.: +420 603443514 - na tomto čísle nepodáváme informace o objednávkách a zásilkách

Мы говорим по-русски  +420 603443514

 

Email: elisa@aktual.cz

Email velkoobchod a partnerská spolupráce: aktual@aktual.cz

Napište nám:

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU   aktual-koralky.cz

1. PRODÁVAJÍCÍ
Společnost se sídlem: AKTUAL, s.r.o., Vrážská 1507, 15300 Praha 5, IČO: 60200219, DIČ: CZ60200219, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C , vložka 25065, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.aktual-koralky.cz
Provozovna, vzorková prodejna a výdejní místo pro osobní odběry: REVOLUČNÍ 11/725 (2.patro), 11000 PRAHA 1.
 
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíce nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. OBJEDNÁVKA
Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě vytvoření objednávky po Internetu, telefonicky nebo po osobní dohodě. Objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Podstatnými podmínkami smlouvy se rozumí obsah objednávky – tj. specifikace zboží, jeho množství, cena, způsob dopravy a termín odeslání či předání zboží. Minimální výše objednávky je stanovena na 300,- Kč vč. DPH.

4. STORNO OBJEDNÁVKY
- Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.
- Storno objednávky ze strany prodávajícího
Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. Je-li u zboží omylem uvedena nulová cena, objednávka takového zboží se automaticky považuje za neplatnou.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (viz. další body).
V souladu se zákonem č. 367/2000 odst. 6 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Písemně (stačí e-mailem) nám oznamte, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu.

Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na adresu naší provozovny : AKTUAL, s.r.o., Revoluční 11/725 (2.patro), 11000 Praha 1, a to za následujících podmínek:
- musí být v původním nepoškozeném obalu;
- nesmí být použité;
- musí být nepoškozené;
- musí být kompletní;
- s originálním dokladem o koupi.

Zboží neposílejte na dobírku, doporučujeme jej pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme dobropis. Po jeho podepsání a zaslání zpět na adresu prodejce Vám zašleme peníze zpět na účet nebo
složenkou.
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 10 % kupní ceny objednaného zboží v případě vyexpedování zboží kupujícímu v případě, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle za manipulační poplatek ve výši 1 % prodejní ceny zboží za den uschování.

6. DODACÍ PODMÍNKY
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, (v případě platby předem na účet během následujících 2 pracovních dnů ode dne přijetí platby na náš účet), ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
Místo odběru je určeno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na určení zajišťuje prodávající prostřednictvím České pošty nebo .Balení vždy odpovídá druhu zboží a množství (balení do sáčků, bublinkových fólií, originálních plastových vaniček Swarovski, bublinkové obálky, kartonové krabice - dle potřeby).  Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu, popř. dodací list.
Cena balného a poštovného se zobrazuje při objednávání, v nákupním košíku je rozlišena
dle způsobu platby za zboží, případně místa určení.
 
7. PLATBA, MÍSTO A ZPŮSOB DODÁNÍ
Veškeré náležitosti k provedení platby obdržíte na Vaší emailovou adresu po odeslání objednávky nebo při telefonické objednávce.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.
 
Platbu za zboží je možné realizovat těmito způsoby:
- převodem peněžních prostředků na účet prodávajícího
- na dobírku
- osobní převzetí zboží
 
a) platba převodem v CZK na účet v ČR
Bezhotovostní platby v Kč v rámci ĆESKÉ REPUBLIKY poukažte na náš účet číslo:
2000 225 778 / 2010  vedeného u FIO BANKA, a.s.
Variabilní symbol je číslo objednávky.
 
b) platba převodem v EUR na účet v SR
Bezhotovostní platby výhradně v EUR v rámci SLOVENSKÉ REPUBLIKY poukažte na náš účet číslo:
IBAN: CZ37 2010 0000 0028 0022 5784 vedeného u FIO BANKA, a.s.
Variabilní symbol je číslo objednávky. 
 
c) platba převodem v CZK na účet v ČR ze zahraničí
Bezhotovostní platby v CZK ze zahraničí poukažte na náš účet číslo:
IBAN: CZ41 2010 0000 0020 0022 5778
BIC kód: FIOBCZPPXXX
Banka: FIO BANKA, a.s., V celnici 10, 117 21 Praha 1
Variabilní symbol je číslo objednávky.
 
d) platba převodem v EUR na účet v ČR
Bezhotovostní platby v EUR ze zahraničí i z tuzemska poukažte na náš účet číslo:
IBAN: CZ37 2010 0000 0028 0022 5784
BIC kód: FIOBCZPPXXX
Banka: FIO BANKA, a.s., V celnici 10, 117 21 Praha 1
Variabilní symbol je číslo objednávky. 
 
e) platba na dobírku, platí pouze pro území ČR
Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí zásilky.
 
f) osobní odběr
Zboží uhradíte a osobně si vyzvednete na adrese naší provozovny AKTUAL, s.r.o., Revoluční 11/725 (2.patro), 11000 Praha 1.
 
8. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA
Zákazník je povinen zkontrolovat při předání stav zboží. Pokud zboží jeví viditelné známky poškození, zákazník je oprávněn zboží nepřevzít. Náhradu škody vzniklé poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky lze přiznat jen za podmínky, že adresát (u vrácené zásilky odesílatel), případně jiný příjemce zásilky reklamuje škodu při převzetí zásilky; dodatečná reklamace může být výjimečně uplatněna nejpozději následující pracovní den po dodání za současného splnění dalších předpokladů podle poštovních podmínek pro základní poštovní služby. Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku.
 
9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Veškerá osobní data, která nám poskytujete v souvislosti s objednáním zboží, jsou chráněna před zneužitím a v žádném případě nebudou poskytnuta třetí osobě.
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.
 
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností AKTUAL, s.r.o., a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů,
firemních log, výrobních postupů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. O těchto změnách bude zákazník jasně informován na příslušných internetových stránkách.
 
Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné od 1.října 2021.
 
 

 

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.